POSITIONEREN HEEFT ZIN

Verbinding als basis voor een krachtige reputatie

Het belang van een sterke reputatie wordt voor veel bedrijven steeds duidelijker. Reputatie is meer dan alleen het merk of het product. De organisatie, de medewerkers, de producten en de dienstverlening zijn één. Klanten en (potentiële) medewerkers verwachten dat. Juist nu gaan bedrijven op zoek naar een betekenisvolle visie, een eigen identiteit om zich te kunnen onderscheiden van andere organisaties.

Met volle overtuiging

Organisaties die hun betekenisvolle identiteit bepalend laten zijn voor alles wat ze doen en die durven te gaan staan voor hun belofte worden beter herkenbaar, meer onderscheidend, en daarmee aantrekkelijker voor de klanten op wie zij zich richten.
Ze hebben meer overlevingskracht en winstpotentie omdat medewerkers, stakeholders en klanten zich daaraan blijvend willen verbinden, zelfs ambassadeur van je organisatie worden. Essentieel hierbij is van binnen naar buiten te denken: samen gaan we op zoek naar de identiteit en het onderscheidend vermogen van de organisatie. Een autentiek en kloppend geheel dat richtinggevend moet zijn voor de keuzes die je als  organisatie maakt en voor de beloften die je doet aan klant en maatschappij.
Met volle overtuiging bouw je zo aan betekenisvolle organisatie en een sterke en geloofwaardige reputatie waarmee je het verschil kunt maken. 

Hoe kan ZIN daarbij helpen?

ZIN helpt organisaties met het ontwikkelen van een authentieke en geloofwaardige positionering die ook intern herkend en gedragen wordt. Waarom de organisatie bestaat en wat je doet, communiceert en laat zien, moet congruent zijn, het moet kloppen. Ieder merk heeft een uniek verhaal waarmee het de klant kan raken en tegelijkertijd een positieve bijdrage kan leveren aan de maatschappij. Ik luister naar de verhalen van directie, management, medewerkers en klanten en samen gaan we op zoek naar wat de organisatie zo bijzonder maakt. Waarom zijn sommige klanten zo loyaal? Waarom werkt iemand er en waarom wil iemand er blijven werken? Waar zit de passie? Wat bindt, inspireert en motiveert medewerkers? Waarom zijn ze er trots op om voor de organisatie te werken? Door gesprekken te voeren komt de rode draad naar voren, de kracht, de merkwaarden waarin mensen zich herkennen. Ik help organisaties dat verhaal te ontdekken, verwoorden, verbeelden en delen.


Wie iets moet, is niet verantwoordelijk voor wat hij doet